Zamówienia publiczne

06.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 22.05.2018 r. (pdf)


04.06.2018 r.

ROZEZNANIE rynku na dostawę testów osobowości Softskill dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 04.06.2018 (pdf)


23.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 22.05.2018 (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY do zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 22.05.2018 (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY do zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 22.05.2018 (doc)


23.05.2018 r.

INFORMACJA w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 10.05.2018 (pdf)


18.05.2018 r.

INFORMACJA o zmianie treści ogłoszenia (pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE – po zmianie 17.05.2018 (pdf)


10.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 10.05.2018 (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY do zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 10.05.2018 (doc)

FORMULARZ OFERTOWY do zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 10.05.2018 (pdf)


09.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie z dnia 25.03.2018 r. (pdf)


25.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie z dnia 25.03.2018 r. (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie z dnia 25.03.2018 r. (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie z dnia 25.03.2018 r. (doc)


25.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszych ofert na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie w związku z realizacją projektu pn. „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich RPO WŁ na lata 2014-2020 (pdf)


13.10.2017 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Przetargowej spisany w dniu 13 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (pdf)


05.10.2017 r.

INFORMACJA o zamówieniu publicznym na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie w związku z realizacją projektu pn. „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich RPO WŁ na lata 2014-2020 (pdf)

OGŁOSZENIE nr 597681-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie – Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi (pdf)

SIWZ na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp (doc)


06.07.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU na dostawę testów osobowości SOFTSKILL dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 06.07.2017 (pdf)


11.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia na dostarczenie urządzeń budowlanych, sprzętu dydaktycznego wraz z przeszkoleniem nauczycieli dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 30.03.2017 r. (pdf)

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie urządzeń elektrycznych, elektronicznych, podzespołów, sprzętu dydaktycznego wraz z przeszkoleniem nauczycieli dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 30.03.2017 r. (pdf)


30.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie urządzeń budowlanych, sprzętu dydaktycznego wraz z przeszkoleniem nauczycieli dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 30.03.2017 (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zamówienia na dostarczenie urządzeń budowlanych, sprzętu dydaktycznego wraz z przeszkoleniem nauczycieli dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 30.03.2017 (doc)

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie urządzeń elektrycznych, elektronicznych, podzespołów, sprzętu dydaktycznego wraz z przeszkoleniem nauczycieli dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 30.03.2017 (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zamówienia na dostarczenie urządzeń elektrycznych, elektronicznych, podzespołów, sprzętu dydaktycznego wraz z przeszkoleniem nauczycieli dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 30.03.2017 (doc)


21.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 02.03.2017 r. (pdf)


14.03.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU na usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 14.03.2017 (pdf)


02.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 02.03.2017 (pdf)

FORMULARZ OFERTOWY w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 02.03.2017 (doc)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office lub darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice.