Kontakt

Małgorzata Nikodem – dyrektor ZSP w Wieruszowie

Aleksandra Kowalik – koordynator projektu
tel. 501-634-010
e-mail: kowalik@projecthub.pl

Biuro projektu:

sekretariat
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

ul. Szkolna 1-3
98-400 Wieruszów

telefon: 62 784 13 21
faks: 62 783 10 71

e-mail do korespondencji w sprawach projektu:
fachowiec@zsp.wieruszow.pl