Aktualności

Data : 03 mar 2017

W zakładce „Zamówienia publiczne” znajdują się zapytania ofertowe na zakup doposażenia pracowni dydaktycznych.

Osobą odpowiedzialną za przebieg postępowań jest Pan Wojciech Gilewski (e-mail: wg@projecthub.pl, tel. 61 840 2366) z firmy Project Hub odpowiedzialnej za zarządzanie projektem.

Trwa rekrutacja Trwają dodatkowe, płatne staże...